Ivan Kjareli

Ivan Kjareli (Brazil/Nemačka) je ​kompozitor, producent i izvođač koji sada živi i radi u Berlinu. Njegovi radovi – koji se kreću od performansa, preko zvučnih instalacija pripremanih za određene lokacije do muzike za pozorišta i audio-vizuelne medije – izviru iz zvučnih pejzaža i muzičkih narativa, sa posebnim zanimanjem za savremene političke i društvene događaje. Izvođeni su na oba američka kontinenta, u Aziji i Evropi. Kjareli je bio kompozitor po pozivu na Novom muzičkom festivalu #9 na Univerzitetu Bilgi (Turska 2018), a dobitnik je nagrade na festivalu Musíca Nova u Brazilu 2008. godine. Diplomirao je na Državnom univerzitetu u Sao Paolu. Jedan je od suosnivača kolektiva zvučne umetnosti invisibili(cidades).

rečnik usamljenosti (2016-18) – Muzički pristup Kolacovoj konjekturi (Collatz conjecture), matematičkom problemu koji pretpostavlja da se, bez obzira na polazište, ponavljanjem određenog postupka uvek dolazi do istog finalnog niza brojeva (4-2-1), u rečniku usamljenosti ogleda se u promišljanju o prošlosti i sadašnjosti i o konstruisanju istovetnosti i različitosti kroz ponavljanje.