Dragan Latincic

Dragan Latinčić (Srbija) studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora, akademika Vlastimira Trajkovića. Doktorirao je 2014. godine sa kompozicijom Batal, preludijumi za gudački orkestar. Na istom fakultetu radi kao docent.
Polaznik je nekoliko letnjih i zimskih škola kompozicije (Letnja akademija Prag-Beč-Budimpešta, Austrija, 2006; Susretanja mladih kompozitora, Holandija, 2007; master-klas savremene kompozicije Akant 2008, Francuska). Njegove kompozicije izvođene su u zemljama Evrope. Dobitnik je specijalne nagrade Letnje akademije Prag-Beč-Budimpešta i Aprilske nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih za kompoziciju Šaputanje za dve viole (2007). Latinčićev ciklus pesama Hladno Šišmiš Huji izdat je u međunarodnom časopisu Signal.
Autor je knjiga Mikrointervali u spektralnoj geometriji i Spektralna trigonometrija (zasnivanje univerzalne muzičko-matematičke analize), u izdanju Zadužbine Andrejević; kao i naučnih radova: Microintervals in spectral geometry i The application of the Pythagorean Theorem to the temporality of rhythmical projections of individual spectrum harmonics izdatih u časopisu Srpska nauka danas Zadužbine Andrejević.

Kompozicija Lijane napisana je kao porudžbina ansambla Beogradski barok. Kompoziciju čine tri stava: Canon; Danse i Tâla. U metro-ritmičkoj osnovi kompozicije preovlađuje tehnika horizontalnih hemiola svojstvena polifoniji sub-saharske regije. Skordature su primenjene na sve instrumente. Prva violina i viola da gamba preštimovane su za polustepen prema čembalističkom kamertonu: a1 = 415.30 Hz, dok su druga violina i viola preštimovane za tri četvrtine stepena (a1 = 403.48 Hz).
Vanmuzička ideja kompozicije u vezi je sa biološkom formom biljke lijane koju odlikuje dugačko, tanko i gipko stablo. Lijane su karakteristične za kišne tropske šume, ali ih ima i u drugim ekosistemima.