Milan Mihajlovic

Milan Mihajlović (1945, Srbija) Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je kompoziciju i dirigovanje, a magistrirao kompoziciju. Usavršavao se na kursevima u Kelnu i Salcburgu. Od 1975. godine radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu gde je, na Katedri za teorijske predmete, prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora (1994), da bi, od 1998, bio izabran za redovnog profesora na Katedri za kompoziciju.
Na Fakultetu muzičke umetnosti je vršio dužnosti šefa Katedre za teoriju muzike (1984–88), a potom i dekana fakulteta (2002–2009).
Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije (1989–2002). Jedan je od osnivača Ansambla za savremenu muziku (1992) i Međunarodne tribine kompozitora  (1992).
Dobitnik je svih nagrada za muzičko stvaralaštvo u Srbiji.
Mihajlovićeva dela često se izvode u inostranstvu i to u salama kao što su Tonhale u Cirihu, Karnegi hol u Njujorku, sala Berlinske filharmonije, Stenvej hol u Londonu, sala sidnejskog Konzervatorijuma, auditorijum Opere u Dižonu, a odabrana dela štampali su mu izdavači Peters iz Lajpciga i Brandstätter iz Kelna.
Bio je rezidencijalni kompozitor na Festivalu kamerne muzike u Kemptenu, Nemačka (2014) i Festivalu kamerne muzike u Dižonu, Francuska (2016)…
Za izdavačku kuću CPO, Branderbuški državni orkestar i dirigent Hauard Grifits snimili su CD i organizovali koncert sa Mihajlovićevim kompozicijama (Frankfurt/Oder, avgust 2018).

Kompozicija Image nastala je 2017. godine na stihove slikarke Milene Pavlović-Barili (na originalnom, francuskom jeziku). Na tragu ideje o novom stvaralačkom čitanju Šenbergovog Pjero mesečara (1912) i muzičkim palimpsestima, interpretacijama i inspiracijama ovim znamenitim delom, stotinu godina nakon njegove premijere, Mihajlović je ostvario i jedan manje primetan, „unutrašnji krug“ svog stvaralačkog zadatka. Tako je na sebi svojstven, simboličan način prožeo narative o Šenbergu i njegovom junaku sa vlastitom umetničkom sudbinom: centralni deo kompozicije Image je parafraza Mihajlovićevog ostvarenja Lamentoso iz 1977. godine, prve kompozicije koju je napisao nakon što je magistrirao i napustio akademske pedagoške kanone. Lamentoso je, po rečima muzikološkinje Zorice Premate, inaugurisao Mihajlovićev stil, autentično oslojen vlastitom tananom muzikalnošću i kritičkim stavom prema današnjem vremenu i njegovim nemuzičkim fenomenima…