Katori Simicu

Katori Šimicu (1990, Japan/Nemačka) živi u Berlinu, gde je izvođač na šou (shō) i umetnik zvuka. Od orkestralnih komada do zvučnih instalacija, sva njegova dela odlikuju se repetitivnim obrascem zvučnih motiva u kojima i najmanja promena deluje kao akcenat. Kao dobitnik prve nagrade na Međunarodnom takmičenju kompozitora na Malti, izvođen je i prikazivan širom Kanade, Kine, Francuske, Nemačke, Japana, Južne Koreje, Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Šimicu je dobio stipendije na Umetničkoj školi Univerziteta Kolumbija na Institutu za srednjovekovne japanske studije, od fondacije Micubiši, Međunarodnog centra za umetnost Omi, fondacije Tošiba, Yaddo i drugih. Njegovu muziku izdaje United Music & Media Publishing iz Belgije.
Šimicu je rođen u Osaki, a svoje formativne godine proveo je u Singapuru. Master iz umetnosti zvuka stekao je na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, a diplomirao je na odseku Kompjuterske muzike Koledža Kunitači u Tokiju, kao dobitnik nagrade Arima, što je najveća počast koja se može dodeliti diplomcu. Trenutno studira kompoziciju kod Marka Andrea na Visokoj školi za muziku u Drezdenu (Nemačka).

Šiki to Unkai V je delo koje je Šimicu Katori komponovano dok je bio na stažu u Korporaciji Jado 2017. godine u Njujorku. Inspiracija za Šiki to Unkai V došla mu je na vrhu planine Fuđi, odakle je posmatrao more olujnih oblaka ispod sebe. Ponavljanje delikatnih i finih muzičkih fraza u donjim registrima provlače se kroz delo, što dovodi do male promene u obrascu; ponekad je to iznenadna tišina, kao akcenat. Ovo delo premijerno su izveli Alen Bijar (Alain Billard) i Nikolas Kros (Nicolas Cros) 15. jula 2017. u Saint-Martin Vésubie u Francuskoj.