Vladimir Tosic

Vladimir Tošić (1949, Srbija), kompozitor, multimedijalni umetnik, profesor FMU u Beogradu (1987–2017).
Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima: SAD, Nemačka, Argentina, Brazil, Engleska, Francuska…
Kompozicije Vladimira Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD a posebno se ističe pet autorskih diskova: Melange (2000), Muzika za klavir (2014) i Muzika za male pijaniste (2016), Trajanje (2016) i Dual (2017).
Za svoju kompoziciju Voksal dobio je prvu nagradu na konkursu Thomas Bloch (Pariz, 2000). Dobitnik je treće nagrade na takmičenjuza dečiju gitarističku kompoziciju − Gitarrentage für Kinder (Lebah, Nemačka, 2011). Trostruki album Trajanje je dobio nagradu za album godine časopisa Muzika klasika (2017).
Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).
Najvažnija dela: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus, Medial…

Multus je trostavačna kompozicija koja sadrži sve bitne osobine mog dosadašnjeg rada: ona je izrazito repetitivna i procesualna a zasnovana je na alikvotnom modusu.
Osnovni tematski materijal – za prvi i treći stav, omeđen je repetitivnim modelom od četiri takta, u kome dominira živ pokret ostvaren kroz dijalog gudača i drvenih duvača. Bazični model se putem sekventnog ponavljanja, variranja i permutovanja polako menja i penje u stalnom krešendu sve do kulminacije. Zvučna osnova modela je izgrađena na bazi melodijske serije sačinjene od tonova alikvotnog modusa.
Drugi stav je građen na isti način, kao prvi i treći, samo što donosi mirniju atmosferu i simetričan, trodelan, lučni oblik.
U suštini, cela kompozicija je zasnovana samo na dve osnovne linije – gudača i duvača, koje sve vreme međusobno dijalogiziraju.
Stavovi su relativno kratki – svaki traje oko tri minuta, jer i kao autor i kao slušalac već duže vreme veoma jasno osećam da je velika koncentracija događaja dovela do toga da je izuzetno teško zadržati pažnju publike dugim trajanjima.