Ivan Vukosavljevic

Ivan Vukosavljević (1986, Srbija/Holandija) studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu gde danas živi i radi.
Njegova muzika je izvođena na festivalima poput Gaudeamus Muziekweek (Holandija), Listenpony (Velika Britanija), Mise-En Festival (SAD), Rewire Festival (Holandija), Cheltenham music festival (Velika Britanija), Young Composers Meeting (Holandija), ICon Arts (Rumunija), itd.
Na festivalu Gaudeamus 2016. njegovo delo je nominovano za Tera de Marez Oyens prize. Na istom Festivalu 2017. je nominovan za nagradu Gaudeamus. Godine 2018. premijerno je izvedeno njegovo novo delo koje su poručili Orkest de Ereprijs i festival Gaudeamus. Na festivalu ICon Art u Rumuniji dobio je priznanje Winner of the commision prize.
Sarađivao je sa ansamblima kao što su: Ensemble Klang (Holandija), Orkest de Erprijs (Holandija), Kluster5 (Holandija), ConTempo Quartet (Irska), Metamorphosis (Srbija), Mise-En (SAD), Emulsion Ensemble (Velika Britanija), LP Duo (Srbija), Stargaze (Nemačka), N A S Duo (Velika Britanija), itd.
Festival Gaudeamus Muziekweek i Dag in de Brandig Festival naručili su Vukosavljeviću dela koja će biti premijerno izvedena tokom 2019. godine

Ghost za bas klarinet i vibrafon
Kompozicija je napisana kao porudžbina Listenpony festivalai premijerno izvedena 2017. godine u Londonu, a izvedena je takodje i tokomLucerne Festival2018. godine u Lucernu u Švajcarskoj.