BC BRASS je ansambl sastavljen od renomiranih muzičara iz Slovenije, Srbije  i Hrvatske sa dugogodišnjim iskustvom kako u kamernom i solističkom muziciranju tako i na vodećim mestima u orkestru.
Članovi ansambla su: Mario Lončar, truba, solista Zagrebačke Filharmonije, Mladen Đorđević, truba, solista Beogradske filharmonije i redovni profesor na Muzičkoj Akademiji u Beogradu, Marko Ilić, trombon, solista Slovenačke filharmonije, Viktor Kirčenkov, horna, solista Zagrebačke filharmonije i Krunoslav Babić, tubista Zagrebačke filharmonije.
BC BRASS je kvalitetom i osobnošću ušao u sam vrh kamernog muziciranja, zahvaljujući iskustvu i kvalitetu svih članova ansambla koji su svoje znanje stekli i usavršavali kod najpriznatijih domaćih i svetskih stručnjaka te su do sada dobili niz priznanja i nagrada.
Svi članovi ansambla redovno kamerno i solistički deluju u svojim sredinama, a njihovo okupljanje u kvintet je jedinstven način spajanja različitosti u homogenu celinu na prostorima Balkana.
Od 2011. godine kada su osnovani imali su koncerte u Beogradu, Zagrebu, Budvi i Cetinju, Zadru, Makarskoj, Splitu, Vinkovcima, Pančevu itd. sa kojima su se veoma uspešno predstavili muzičkoj javnosti na prostorima nekadašnje Jugoslavije.
Program kvinteta obuhvata dela od baroka do dela savremenih autora, od kojih su delom obrade čuvenih autora (Bah, Hendl, Mocart, Rosini), a delom i kompozicije originalno pisane za kvintet limenih duvača savremenih autora iz regiona.
Na ovogodišnjem  Beogradskom letnjem festivalu (BELEF) su održali koncert pod nazivom Opera Brass, kao promociju svog prvog CDa koji čeka izdanje.

Balkan Connection Brass