Milan Aleksić

Milan Aleksić (1978, Srbija), osnovne studije kompozicije završio je na Akademiji umetnosti u
Novom Sadu (AUNS). Usavršavao se na magistarskim studijama na AUNS, Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na The City University of New York, na Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču, na Hochschule für Musik “Hanns Eisler” u Berlinu. Završio je doktorske studije na FMU u Beogradu.
Radi na AUNS od 2004. godine. Kao profesor/istraživač radio je na Universität der Künste i na Klangzeitort, Institut für Neue Musik, Berlin (2015), na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu (2013-2014), na The City College of New York i u Centru za elektronsku i multimedijalnu umetnost Harvestworks (SAD, 2009), kao muzički saradnik na Radio-televiziji Novi Sad (2003-2004) i u Muzičkoj školi „Josif Marinković” u Zrenjaninu (2000-2003).

Kompozicija Zid je jedna pesma iz ciklusa. Polazište za ciklus od (za sada) 14 pesama su četiri kratke pesme Vaska Pope.
Ciklus je nastao (nastaje) u vremenskom intervalu dužem od 15 godina i sve pesme imaju po nekoliko veoma različitih verzija.
Popina poezija je nabijena značenjem, tokom godina je različito razumem, otuda više verzija muzike na isti tekst. Čini mi se da je ova igra tek počela.
Pesma koja će biti izvedena jeste 4. pesma iz ciklusa Vaska Pope, u svojoj trećoj muzičkoj varijanti.