Božo Banović

Božo Banović (1963, Srbija) završio je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a studirao je u klasama Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića. Autor je više desetina kamernih, orkestarskih i vokalnih kompozicija. Osim na raznim festivalima u Srbiji (Tribina kompozitora, Obzorja na Tisi u Novom Bečeju i drugo), dela su mu izvođena u više evropskih zemalja, Južnoafričkoj Republici, Australiji i SAD. Bavi se pedagoškim radom i nastupa kao klavirski saradnik.

Planine za klavirski kvintet
Kada stojimo u podnožju planina ispred sebe vidimo samo nepregledni sivi masiv. Percepcija se menja kako se vremenom uspinjemo: oko sebe vidimo više detalja, a pogled pred nama postaje raznovrsniji i dinamičniji.