Luka Čubrilo

Luka Čubrilo (Srbija) pohađa umetničke doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi akademika prof. Isidore Žebelјan.
Dela su mu izvođena na festivalima Lasciar Vibrare, KoMA, FESTUM, Međunarodna tribina kompozitora i Beogradski čelo fest.
Kompozicija Ritual na International Summer Academy (2010) dobija prvu nagradu koju dodelјuje ansambl Klangforum Wien.
Isihija za kamerni orkestar izvođena je u sklopu projekta Savremena kompozicija u Vojvodini (2014) Nastaje i verzija za klavirski trio Attacca.
Kompoziciju Zamrznuto u vremenu izvodi trio Singidunum (2016/17). Nastaje i verzija za harmoniku, violončelo i klavir (FESTUM 2016).
Nastupa i kao izvođač (tematski koncerti koje organizuje, projekti udruženja Nebograd, festivali Lasciar Vibrare, KOMA i FESTUM, Kvartet za kraj vremena Olivijea Mesijana, Atlas troje zvučna poema Aleksandra Šurbatovića i Vladimira Koraća).

Inegal, transformacije za violončelo solo izveo je Đorđe Milošević u okviru projekata Stari plesovi kao inspiracija savremenih kompozitora (2018). Ista kompozicija osvaja drugo mesto na konkursu ansambla Six Memos iz Barija, gde je izvođač bio Frančesko Dilon.

Termin inégal se u muzici odnosi na tradicionalnu izvođačku praksu, prvenstveno vezanu za francuski barok, u kojoj se izražajnost postiže ritmičkim variranjem jednakih notnih vrednosti.
U mojoj kompoziciji termin inegal ukazuje na francuski barok kao izvor inspiracije. Ovaj termin takođe označava i asimetriju koja se ispoljava u različitim slojevima muzičkog tkiva. Asimetrija je prisutna u vidu izmeštenog težišta u rit­mici i metrici, a može se pronaći i u naglim kontrastima između galantnog karaktera (lakog) i ekspresivnog arhaičnog karaktera (teškog).
Stvaralački pristup u tumačenju principa inegaliteta kao i u primeni barokne ornamentike otvorili su mi mogućnost za transformaciju različitih muzičkih uzoraka u sopstveni muzički svet. U takvom kontekstu moguće je da fragment Kuprenove muzike za violu da gamba bude u dijalogu sa obrisima mistične Mesijanove melodike kao i da barokne ritmičke figure funkcionišu unutar mešovitog ritma. Transformacije se odvijaju i na polju promene boje tona proširenim tehnikama sviranja i obogaćivanjem ornanamentike upotrebom flažoleta. Ideja je transponovanje boje viole da gambe u novi proširen zvučni kontekst.