Laura Mjeda Čuperjani

Laura Mjeda Čuperjani (1971, Hrvatska) diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Srđana Hofmana. Njen opus obuhvata dela za solo instrumente, kamerne ansamble, orkestarska dela, muziku za pozorišne predstave i multimedijalne projekte. Posebno je značajno njeno stvaralaštvo za harmoniku (od solističkih do koncertantnih dela), dok je kompozicija Becoming (za solo harmoniku), po oceni renomiranih akordeonista, uvršćena u izdanje Critical selection of accordion works (2014) Učestvovala je na mnogim manifestacijama i festivalima: Međunarodna tribina kompozitora (Novi Sad/Beograd), Festival Mediadance International (Pariz), Tribina kompozitora (Opatija/Pula), Dani hrvatske glazbe u Beču, Festival Orgulje Heferer, Festival kamerne muzike Podium (Brioni), Two Days and Two Nights of New Music (Odesa), Day of the Ukrainian bayan and accordion (Kijev), Festival savremene muzike Dani makedonske muzike (Skoplje), Festival BUNT (Beograd), Ciklus savremene muzike Predihano concerts (Ljubljana), Festival Talk Town (Kopenhagen) kao i Muzički biennale Zagreb. Rezidentni je kompozitor 5. Festivala kamerne muzike Podium (Brioni, 2019). Od 2007. godine predaje na Muzičkoj akademiji Univerziteta Jurja Dobrile u Puli.

Reverse, za harmoniku i gudački kvartet
Osnovna ideja ove trodelne kompozicije bila je izgraditi celinu u specifičnoj akustičkoj situaciji, premeštanjem, izvrtanjem i ponavljanjem osnovnog motiva, akorda tercne strukture, koji se na početku izlaže u harmonici a kasnije se pojavljuje i u vidu melodijskih obrazaca koji u sebi sadrže tercne pomake.
Kompozicija Reverse nastala je 2016. za umetnike Vareš Classic Festivala a na podsticaj slovenačkog akordeoniste Boruta Zagoranskog.