Lazar Đorđević

Lazar Đorđević (1992, Srbija). Godine 2010. upisuje osnovne akademske studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Zorana Erića. Trenutno je student završne godine doktorskih akademskih studija. Lazar Đorđević se usavršavao u inostranstvu pohađajući kompozitorske radionice koje su vodili kompozitori Peter Ablinger, Vinko Globokar, Stephen McNeff, Sidney Corbett, Johannes Kretz, Yann Robin… Kompozicije Lazara Đorđevića izvođene su više puta u zemlјi i inostranstvu. Pored vlastitih kompozicija izvedene su i mnoge Đorđevićeve orkestracije kompozicija drugih autora kao i dela iz oblasti primenjene muzike. Za kompoziciju Jednom sam negde čuo… za klarinet, harmoniku i gudački kvartet (2016) dobio je nagradu za najbolјu kompoziciju na konkursu Nova srpska muzika za harmoniku na Internacionalnom festivalu harmonike Eufonija. Nosilac je i nagrade iz fonda Stevan Hristić za 2015. godinu i nagrade iz fonda Josip Slavenski za 2017. godinu. Autor je prvog srpskog koncerta za harmoniku i orkestar premijerno izvedenog 2017. godine u Novom Sadu. Trenutno je zaposlen kao asistent na katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Kompozicija Trinity za 15 instrumenata napisana je specijalno za 28. Međunarodnu tribinu kompozitora. Kako naslov sugeriše delo je inspirisano brojem tri koji se na razne načine ispolјava u muzičkom toku. Poetika dela predstavlja svojevrsnu sintezu autorovih dosadašnjih interesovanja i iskustava. Harmonsku komponentu dela čine pretežno alikvotni nizovi pojedinih tonova.