Sungđi Hong

„Živopisna svežina“ (BBC Music Magazine), „sasvim svetao zvuk“ (Fanfare Magazine), „mašta, boja i naboj“ (Nottingham Evening Post), „proboji ritmičke energije“ (The Irish Times), kao i „virtuozno istraživanje tehničkih i zvučnih mogućnosti“ (Daily Telegraph) neki su od epiteta kojima kritičari opisuju muziku Sungđi Hong (Južna Koreja / SAD).
Njena dela izvođena su u preko 44 zemlje i 194 grada širom Evrope, Sjedinjenih Država i Azije, emitovana su u preko 17 zemalja (na 37 kanala), a zvučna izdanja njenih kompozicija do sada su objavile diskografske kuće Soundbrush, Elektramusic, Atoll, Dutton i ECM Records.
Njen opus kreće se od délâ za solo instrumente do kompozicija za simfonijski orkestar, a obuhvata i horsku, baletsku i elektroakustičnu muziku. Imala je porudžbine od Muzičke fondacije From, Univerziteta Harvard (SAD), Međunarodnog muzičkog festivala u Tongjongu, Seulskog filharmonijskog orkestra, Kulturne fondacije Kumho Azijana (Južna Koreja), Fondacije za duhovnu muziku sveta (SAD), Međunarodnog udruženja muzičara Isang Jun (Nemačka), kao i Festivala MATA (SAD).

Bura za sopran i 12 instrumenata je ciklus pesama na odlomke iz Šekspirove Bure.
U prvoj pesmi, dugo zadržan ton A preobražava se putem raznih instrumentalnih kombinacija i tehnika. To dugo zadržano, obojeno A naglo se prekida i tone u dubine niskog registra, gde treperi u tmini i tonskom bogatstvu, dok glas posrće u velikim intervalima i visokom registru.
U veoma izražajnoj drugoj pesmi, sopran plete jasne i spokojne melodijske linije koje stvaraju osećaj melanholičnog raspoloženja. Njegova liričnost predstavlja dramski i emotivni vrhunac čitavog dela.
Treća pesma je živahna i dramatična, uz trilere i tremola, žestoku dinamiku i posebno žustre motive u deonici pikolo flaute. Prisustvo glasa otkriva se u razvijenim melizmatičnim linijama, uključujući trilere koji podražavaju instrumentalne melodije i obratno.