Dragana Jovanović

Dragana Jovanović (1963, Srbija) završila јe srednju muzičku školu Josip Slavenski, instrumentalni i teoretski odsek. Diplomirala je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hofmana. Magistarske studije na istom fakultetu završila je u klasi prof. Srđana Hofmana i Milana Mihajlovića, a doktorske studije pod mentorstvom prof. S. Hofmana , sa umetničkim projektom po nazivom Јurijev krug – teleportacijska svita za kamerni ansambl i elektroniku.
Brojna su izvođenja njenih kompozicija u Srbiji, ali i u Evropi, SAD, Kanadi i Južnoj Americi. Dragana Jovanović deluje na polјu primenjene muzike i multimedija, bavi se i producentskim radom. Dobitnica je više nagrada i priznanja. Učestvovala je na internacionalnim takmičenjima kompozicije u svojstvu člana žirija. Zaposlena je na Fakultetu muzičke umetnosti na Katedri za kompoziciju kao vanredni profesor.

Trostavačna kompozicija Romans, Vals i KolceTrans nastala je 2016. godine na inicijativu dua – Katarina Radovanović i Aleksandar Aleksandrović. Za­vod­lјivost, komunikativnost, virtuozitet i strast svakog od ova dva instrumentalista bile su moja polazna i finalna tačka. Naslovi stavova govore sami za sebe.