Ana Kazimić

Ana Kazimić (1985, Srbija) diplomirala je kompoziciju sa muzikom za balet Ljubav – moć novih buđenja, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorske akademske studije kompozicije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom profesora Zorana Erića, sa plesnom fantazijom Muerto de amor za vokalno instrumentalni ansambl, elektroniku i igrače. Zaposlena je kao asistent za užu umetničku oblast kompozicija i dirigovanje na Fakultetu umetnosti u Nišu.
Pobednik je konkursa za mlade kompozitore u okviru projekta Triorka, pokrenutog od strane Norfolk County Council’s Music Service, Engleska. Na Internacionalnom konkursu za kompoziciju povodom proslave 1700 godina Milanskog edikta njena kompozicija proglašena je najboljom. Jedan je od pet izabranih kompozitora u svetskoj selekciji za Aurora Fine Arts Festival u Stokholmu.
Usavršavala se kod eminentnih kompozitora među kojima su Kšištof Penderecki, Sven-David Sandstrem, Johanes Šelhorn, Mihaela Vosganian, Pol Pinjon.
Volontirala je u beogradskom Narodnom pozorištu (komponovanje, koreografije, ples). Među plesnim nagradama izdvaja sе prvo mesto na svetskom šampionatu.

Kompozicija Zašto? predstavlja nastavak istraživanja na poljima ljubavi i mistike, kojima se kompozitorka bavila i u nekim prethodnim delima. Nastala je iz novog susreta sa tekstom koji je autorka napisala još u školskim danima, sada uz oživljavanje u zvučnom domenu, u kamernom ansamblu koji čine ženski glas, flauta, violina i klavir. U toku rada je prvenstveno ispitivala mogućnosti funkcionalnih odnosa u okviru umanjenih sazvučja.

Solo pesma Zašto? komponovana je 2018. godine i na ovogodišnjoj Međunarodnoj tribini kompozitora biće premijerno izvedena.