Ihar Komar

Ihar Komar (Republika Belorusija) – student četvrte godine komponovanja na Beloruskoj državnoj muzičkoj akademiji u klasi prof. Galine Gorelove; dobitnik stipendije iz Posebnog fonda Predsednika Republike Belorusije za podršku mladim talentima; dobitnik posebne nagrade V. J. Šebalin francuske izdavačke kuće Chant du Monde; pobednik na mnogim konkursima i kompozitor muzike za film.

Ostrvce u Japanskom moru je kompozicija koja gradi suptilnu filozofsku i pomalo mističnu sliku nadahnutu jedinstvenom atmosferom japanskog Kabuki pozorišta, dubokog pesništva japanskih autora, kao i čvrste veze između nacionalnog folklora i sadašnjice. Ta slika nastaje na razne načine, uključujući i sasvim nova i originalna rešenja autora. Izvođač je suočen sa zadatkom da od prve note uroni u kratkotrajnu avetnu i istovremeno naglašeno teatralnu atmosferu ovog dela. Taj organski splet naizgled nespojivih elemenata prikazuje nam dešavanje puno istinskog pokreta, nalik na fascinantan ples ispunjen jedinstvom s prirodom i smirenjem.