Fani Kosona

Fani Kosona (1969, Grčka), kompozitorka, pijanistkinja i matematičarka, diplomirala je matematiku na Univerzitetu u Atini. Kosona je studirala klavir na Nacionalnom konzervatorijumu u Atini, École normale de musique u Parizu, a zatim kod Bernara Renžisena; kontrapunkt i fugu studirala je na Pariskom konzervatorijumu sa J. P. Holstenom i M. Merleom, a orkestraciju u klasi P. Sortina i kompoziciju u klasi Teodora Antiniua u Schola cantorum u Parizu.
Doktorirala je komponovanje na Jonskom univerzitetu u Grčkoj. U svom akademskom radu, najviše se bavi matematičkim modelovanjem u komponovanju, pri čemu je uvela pojam „topološkog oblikovanja“ pri uopštavanju mikro-strukturnih pojmova, stvarajući tako jedan širi pojam muzičke forme i strukture; takođe, koristeći modele iz teorije katastrofa, postavila je i dinamičku generalizaciju dekonstruktivnih pozicija na razini mikro i makro strukture.
Njena dela višestruko su nagrađivana na takmičenjima i radionicama komponovanja i sve više se pojavljuju na nosačima zvuka.

Otisci protoka za violinu i klavir
Cilj ove kompozicije (2016) jeste da uhvati prolazne slike nestalnih površina poput površine reke ili potoka „snimanjem 3D otisaka“ toka (otuda Otisci protoka).
Struktura dela počiva na matematičkom modelu iz teorije katastrofa, koji upravlja intenzitetom, tonskom visinom i bojom tona (u vidu distorzije tembra), stvarajući nacrte/teksture „otisaka“ kao vremenskih celina. Zatim sledi „slobodno“ upravljanje vremenom i preostalim muzičkim parametrima, radi stvaranja meditativne atmosfere i unapređivanja aspekata čitavog iskustva posmatranja fluidnosti: raznih stanja, intenziteta i kvaliteta proticanja, različitih uglova i načina dodira ili prelamanja svetla kroz tečne površine.