Zvonimir Nađ

Zvonimir Nađ (Hrvatska/SAD), američki kompozitor hrvatskog porekla, koji trenutno živi i radi u Teksasu (SAD) kao predavač na Fakultetu muzičke umetnosti Državnog univerziteta Tarlton (Texas A&M). Doktorirao je komponovanje na Severozapadnom univerzitetu u Evanstonu, država Ilinoj, SAD. Nađ komponuje dela akustične, horske, elektroakustične i multimedijalne muzike. Osnovu njegovih dela čine kognitivne nauke i informatika, s posebnim usredsređenjem na odnos muzike i utelovljenja (telesnosti). Takođe, pri komponovanju, zapisivanju i analiziranju svojih dela Nađ koristi računarske procese kao i autoreferentne i dinamičke sisteme, pored tradicionalnih pristupa kompozicionim tehnikama i procesima. Dobitnik je Nagrade Simfonijskog orkestra Sijetla za komponovanje, Nagrade Krejg i Dženet Svon. Njegova dela su na nosačima zvuka do sada izdali PARMA Recordings, Albany Records i MSR Classics, a partiture Aldebaran Editions, Musik Fabrik i Paraclete Press.

Kompozicija Anđeo Gospodnji za orgulje jeste tiho i ambijentalno delo sa očiglednim uplivima minimalizma. Anđeo Gospodnji je jedna od bitnijih molitvi kod katolika i na nju se tradicionalno poziva zvonjavom crkvenih zvona. U istoimenom delu Zvonimira Nađa, čuju se repetitivni obrasci koji se postepeno menjaju i nežno odzvanjaju tokom čitave kompozicije. U tri odseka, Angelus postepeno otkriva jednu jednostavnu frazu od nekoliko akorada koji, premda slične konstrukcije, tvore jedan transformativan muzički prostor. U maniru bliskom vokalizama, melodije koje nastaju u violinskom registru dodatno podržavaju ovu harmonsku konstrukciju, stvarajući osećaj misterije.