Paul Pankert

Paul Pankert (1965, Belgija) je studirao violinu na konzervatorijumima u Liježu, Diseldorfu i Mastrihtu.
Kao violinski solista holandskog sastava za savremenu muziku Ensemble ‘88, do sada je analizirao i izveo na stotine kompozicija, uključujući i premijerna izvođenja. Takođe, imao je prilike da istraži jednak broj različitih kompozicionih stilova.
Pankert predaje na Muzičkoj akademiji nemačke govorne zajednice Belgije.
Od 2014. godine umetnički je rukovodilac sastava Ensemble ‘88, a suosnivač je i sastava Kl-Ex Ensemble, čije se sedište nalazi na istoku Belgije.
Njegovo prvo kompozitorsko delo, Spaltung, za dve violine i čembalo, osvojilo je 2008. godine Nagradu Kraljevske akademije Belgije za kompoziciju. Otada je ostvario velik broj dela – uključujući narudžbine Orgelpark-a (Amsterdam), festivala Ars Musica Fest u Briselu, orkestra Sturm und Klang, Quatuor MP4, Festival van Vlaanderen (B-Classic), Ostbelgien Festival-a i Flagey-a u Briselu.
Član je belgijskog Foruma kompozitora.

Lažne flaute za flautu i elektroniku uživo (2018)
Šta je pravi zvuk flaute, a šta lažan?
Delo je nadahnuto odnosom prema stvarnosti u savremenoj politici…
Pre 90 godina, belgijski slikar nadrealizma Rene Magrit postavio je pitanje odnosa između stvarnosti i predstavljanja stvarnosti u svom delu Izdajstvo slika (La trahison des images), poznatom i pod nazivom Ceci n’est pas une pipe (Ovo nije lula). Danas, u doba elektronskih medija i munjevitog širenja vesti po svetu, to pitanje postaje još značajnije…
U kompoziciji Fake-Flutes, snimljeni zvuci flaute se transponuju, moduliraju, filtriraju, premotavaju i mešaju s originalnim zvukom flaute…