Aleksandar Perunović

Aleksandar Perunović (1978, Crna Gora) diplomirao je i magistrirao na odseku za Kompoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Žarka Mirkovića, a doktorirao na istom odseku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hofmana. Autor je velikog broja solističkih, kamernih, horskih i orkestarskih dela, kao i ostvarenja koja izlaze iz okvira strogo muzičkog izraza (muzički teatar, primena multimedije, elektronike i sl.). Dela su mu izvođena u Crnoj Gori (autorski koncerti, festivali A tempo, Budva – Grad teatar, KotorArt itd.), regionu (Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, Mokranjčevi dani u Negotinu itd.), kao i širom Evrope (Internationales Theater u Frankfurtu, Muzej savremene umetnosti Palais de Tokyo u Parizu, Музей Духовних Скарбів Украіни u Kijevu, Teatri Migjeni u Skadru, više gradova u Austriji, Nemačkoj, Holandiji itd.). Mnoga dela su nastala kao porudžbine izvođača, ansambala, festivala i sl. Radi kao docent na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

AЯTИAMANTRA IЯOИINORI
Variationen und Reaktion über Klavierstücke I-IV von Stockhausen
Artnamantra ironinori (2018) predstavlja elektro-akustičko-performativno djelo predviđeno za jedan ili dva klavira i elektroniku. Iz naslova i podnaslova se može uočiti da djelo referiše na muziku Karlhajnca Štokhauzena, i to na više načina. Naslov, naime, upućuje na djela Mantra i Inori (reference se ne odnose na muzički sadržaj ovih djela, već prvenstveno na značenje samih riječi), dok podnaslov daje nešto precizniju sliku o stvaralačkoj ideji: riječ je, dakle, o svojevrsnim varijacijama na Štokhauzenove Klavirske komade I-IV.
Jedna od glavnih specifičnosti ovog multimedijalnog ostvarenja je činjenica da u njemu ništa nije komponovano (u strogom smislu te riječi). Štaviše, nijedna nota nije zapisana. Postoje samo uputstva za izvođenje i montirani zvučni materijal čiji glavni dio sačinjavaju elektronsko-serijalno-punktualistički „orkestrirani“ Štokhauzenovi klavirski komadi. Nakon prva tri komada slijede „varijacije“ (konkretno: improvizacije koje se izvode na osnovu datih instrukcija), a nakon četvrtog – katarzična „reakcija“.