Predrag Repanić

Predrag Repanić (1958, Srbija) muziku najpre učio privatno, a zatim, kao stipendista Univerziteta umetnosti studirao, diplomirao i magistrirao kompoziciju u klasi prof. Srđana Hofmana. Autor dela različitih formi i žanrova, vokalnih i instrumentalnih, od solističkih do simfonijskih sastava. Kompozicije su mu više puta izvođene na manifestacijama, koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu, kao što su Muzika u Srbiji (MUS), Tribina muzičkog stvaralaštva (ex) Jugoslavije (TMSJ) u Opatiji, Međunarodne tribine kompozitora u Novom Sadu i Beogradu, festival Europhonia u Zagrebu, festival Open – music u Milanu, Muzičke večeri III programa RTS, ciklusi koncerata Beogradske filharmonije, festival East – West u Argentini i dr. Finalista je radiofonskog festivala Prix Europa u Berlinu 2016. Većina dela je zabeležena na studijskim snimcima u fonotekama RTS i Tonskog studija FMU. Izvođenja i snimci su realizovani od strane eminentnih ansambala i izvođača (M. Jagušt, S. Robinson, S. Belić, L. Stanković, Lj. Jovanović, I. Laszko, E. Ačkun, A. Grgin, G. Arbonelli, Dara Matić – Marović i dr.). Više puta nagrađivan na anonimnim konkursima Udruženja kompozitora Srbije. Dobitnik je nagrada za kompoziciju: Josip Slavenski , studentske Oktobarske nagrade i nagrade iz Fonda Vasilija Mokranjca. Kao stipendista nemačkog Instituta za savremenu muziku (IMD) bio je polaznik Internacionalnog kursa za Novu muziku u Darmštadu (1990) gde je posećivao predavanja H. Lachenmanna i J. Xenakisa i bio aktivni učesnik kursa B. Ferneyhough-a. Deluje i kao pedagog i teoretičar. Nakon studijskog boravka u Berlinu (1993), habilitirao u nastavnika za Kontrapunkt i Muzičku analizu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Učestvovao na više domaćih i međunarodnih simpoziuma za muzičku teoriju i analizu, objavio više stručnih i naučnih radova iz teorije kontrapunkta.
Dr Wolfi and Mr Haydn u novoj epizodi:

Sonata (quasi una fantasia) – non facile, per pianoforte e orchestraoke
ossia
Moz-Art à la Haydn et vice versa (ali još neki su umešali svoje prste …)
koncepcija:
1. konfuzija (ossia mimesis)
2. kolizija (ossia genesis)
3. kolaboracija-kooperacija (ossia synthesis)
a i kadenca je tu negde ..
Sloj multiparafraze je skockan po bečkim refleksijama i u njoj je korišćen materijal iz sledećih dela:
W. A. Mozart: Piano sonata KV 310
Piano Fantasia KV 475
Serenade KV 525
Piano sonata KV 545
J. Haydn: Piano sonata HOB XVI no 35
ali i duh Beethoven-a je lebdeo iznad…
Sloj elektronike je završen u studiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, uz tehničku realizaciju Vladimira Koraća
Posvećeno svim lažnim doktorima i ostalim plagijatorima u Srbiji, ali i šire!
Umesto komentara dovoljno je pročitati poduži naslov kompozicije (sa elementima zagonetnog kanona) i kraće obrazloženje u podnaslovu.. Uz ove neophodne informacije, faktor iznenađenja je nešto na šta računam u sklopu komunikacije sa publikom za vreme izvođenja ovog dela. Svetska premijera se desila u Cirihu, aprila 2019., u interpretaciji pijaniste Ivana Bašića.