Emre Sihan Kaleli

Emre Sihan Kaleli (1987, Turska/Austrija) je studirao i profesionalno se usavršavao u četiri zemlje: Turskoj, Uzbekistanu, Holandiji i Austriji. U svom dosadašnjem radu, imao je prilike da sarađuje s više solista i ansambala: Matijasom Arterom (oboa, Švajcarska), ansamblima Omnibus (Uzbekistan), pre-art (Švajcarska), Nieuw Ensemble (Holandija) i Modelo62 (Holandija). Ove saradnje odigrale su važnu ulogu u njegovom umetničkom razvoju. Možda i prirodno, nastajući u kulturno veoma različitim sredinama, njegov opus ne sledi nijedan dominantan estetski pravac ili stil: većina njegovih kompozicija međusobno se veoma razlikuju, uz mnoštvo različitih estetskih usmerenja i pratećih tehničkih sredstava. Međutim, u njegovoj muzici može se uočiti i snažna sklonost ka izražajnosti – ona je impulsivna, uz česte i nagle promene, kao i bogata, u vidu raznolikosti muzičkih prizora i stanja koje prikazuje.

Pet dugih pesama za kamerni sastav
U ovom delu sam nastojao da sačinim neprekinut tok različitih misli i osećanja. U njemu se ispoljavaju ne samo oštre razlike između susednih odseka, nego je u velikoj meri zastupljeno i naslojavanje, tj. istovremeno izlaganje međusobno kontrastnih slojeva. Reč je o dinamičnoj muzici s čestim i naglim promenama. Nadahnuće za ovo delo pronašao sam u fantastičnim spisima argentinskog pisca Horhea Luisa Borhesa.