Milana Stojadinović Milić

Milana Stojadinović Milić (Srbija) kompozitor, magistar umetnosti, vanredni profesor na Katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Autor je orkestarskih kompozicija, velikog broja dela kamerne muzike za različite instrumentalne i vokalno-instrumentalne sastave, solističkih i horskih kompozicija. Dela su joj premijerno i višestruko reprizno izvođena u zemlјi i inostranstvu, zabeležena na kompakt diskovima, posebno, u okviru međunarodnog projekta Savremena simfonijska muzika Balkana . Partiture njene klavirske muzike i solo pesama izdate su u više tematskih izdanja. Sarađivala je sa mnogim eminentnim izvođačima, orkestarskim i kamernim ansamblima, domaćim i inostranim. Dobitnik je niza priznanja, autor nekolicine javno prezentovanih i objavlјenih stručno-teorijskih radova. Nјena biografska jedinica uvrštena je u sedam izdanja leksikona Who is who in Classical Music britanske izdavačke kuće Europa publications.

Oblačić na vrhu Atosa – fantazija za flautu solo posvećena Ljubiši Jovanoviću
U leto 2018. godine, od Ljubiše sam dobila svojevrstan „domaći zadatak“ , da obratim posebnu pažnju na Telemanovu Osmu fantaziju za flautu solo u e molu i, da se eventualno pronađem u njenom zvučnom svemiru… Ta majstorski naslućena kreativna srodnost bila je, uz moju večitu inspiraciju zvukom flaute i Ljubišinim božanstvenim tonom , i osnovni pokretač nastanka ove male fantazije… Otuda i mini dijalog sa Telemanom u njenom središnjem delu. Uz to, oslonila sam se na žive slike koje me, kao i gotovo uvek tokom stvaranja -„opsedaju“ …u najbolјem smislu reči… Najsnažnija od njih – mali, beli, pitomi oblak koji uporno i udobno „sedi“ na samom vrhu Atosa, (a koji sam posmatrala uz pisanje kompozicije) – tvori i osnovnu atmosferu dela i, tako nekako , pretvara liniju flaute u melanž zvučnih i vizuelnih asocijacija, sa onomatopejom vetra koji pokušava da oblačić, simbol mira i spokoja „otera“ sa vrha Atosa, ali – u tome nikako ne uspeva….