Hatori Šimizu

Hatori Šimizu (1990, Japan/Nemačka), kompozitor, izvođač na japanskom tradicionalnom instrumentu šo (shō) i umetnik u oblasti zvuka koji stvara dela u širokom rasponu medija u odnosu na identitet vremena u zvuku. Od kompozicija za orkestar do zvučnih postavki (instalacija), sva Šimizuova dela sadrže repetitivne obrasce zvučnih motiva, da bi i najmanja promena obrasca mogla da zvuči kao naglasak. Šimizu je 2016. godine osvojio Prvu nagradu Međunarodnog takmičenja kompozitora na Malti, a njegova dela izvođena su i prikazivana u preko 20 zemalja u izvedbi renomiranih muzičara poput Majumi Mijate i ansambala kao što su AuditivVokal, Linea, Multilatérale, mise-en, Mivos, Šangajski filharmonijski orkestar, Sound Factory Orchestra i dr. Partiture njegovih dela objavljuje United Music & Media Publishing, Belgija.
Pošto je sa 12 godina stekao Profesionalnu diplomu pijaniste s visokim pohvalama, Šimizu je diplomirao računarsku muziku i komponovanje na Konzervatorijumu u Kunitačiju (Tokio) osvojivši i nagradu Arima. Master studije (MFA) završio je na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Šimizu trenutno radi i kao umetnički ko-diretor Kompozitorskog kolektiva Teselat.

Fiddle (Ćemane) za gudački kvartet
Ž. Ž. Granvile, čije je pravo ime bilo Žan Ignas Izidor Žerar, bio je francuski karikaturista u XIX veku. Danas nije preterano poznat, ali ne verujem da će njegovi crteži nalik na snoviđenja ikoga ostaviti ravnodušnim. Nadahnuće za ovo delo pronašao sam u Granvilovoj zbirci pod naslovom Apocalypse du ballet (Baletsko otkrovenje), koje prikazuje neprekidne obrasce od predmetâ u stalnim preobražajima i time stvara osećaj vrtoglave lepote. Okosnica kompozicije jeste ponavljanje jednog te istog motiva. Opsesivno ponavljanje istog obrasca omogućava da se i najmanja promena nekog detalja ili nagla tišina opaža kao naglasak. Kompozicija Fiddle je 2016. godine osvojila Prvu nagradu na Međunarodnom takmičenju kompozitora na Malti, a partituru je objavila izdavačka kuća United Music & Media Publishers iz Belgije.