Vladimir Tošić

Vladimir Tošić (1949, Srbija), kompozitor, multimedijalni umetnik, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (1987–2017).
Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima: SAD, Nemačka, Argentina, Brazil, Engleska, Francuska…
Kompozicije Vladimira Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD a posebno se ističe pet autorskih diskova: Melange (2000), Muzika za klavir (2014) i Muzika za male pijaniste (2016), Trajanje (2016) i Dual (2017).
Za svoju kompoziciju Voksal dobio je prvu nagradu na konkursu Thomas Bloch (Pariz, 2000). Dobitnik je treće nagrade na takmičenju za dečiju gitarističku kompoziciju − Gitarrentage für Kinder (Lebah, Nemačka, 2011). Trostruki album Trajanje je dobio nagradu za album godine časopisa Muzika klasika (2017).
Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).
Najvažnija dela: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus, Medial…

MOTUS 2 – II stav koncerta za klavir i orkestar
Motus – duo za klavir i orkestar, nastao je 2009. godine na predlog mog dragog kolege Vladimira Cvijića sa kojim veoma uspešno sarađujem još od 1993. On je kompoziciju premijerno izveo na Međunarodnoj tribini kompozitora i iste godine sa Simfonijskim orkestrom RTS pod upravom maestra Bojana Suđića.
Pošto je kompozicija bila dobro prihvaćena uskoro je Vladimir predložio da napišem drugi i treći stav i da na taj način oformim koncert za klavir i orkestar. Tako je 2015. godine nastao drugi stav a 2016. i treći.

Drugi stav donosi mirnu atmosferu ostvarenu kroz neku vrstu repetitivnog kontrapunktskog dijaloga soliste i orkestra. Deonici soliste odgovaraju pre svega drveni duvački instrumenti. U stavu dominiraju lagani lestvični pokreti a oblik je trodelan.
Kao i sve moje kompozicije i ova je procesualna i repetitivna a pripada trećoj fazi moga stvaranja (posle 2010) koja je donela jednu novu vrstu zvučnosti i komunikativnosti u moj opus.

Medial 6, za kamerni orkestar, je kompozicija nastala na osnovi slobodno tretiranih medijantnih veza – od čega i proističe njen naziv – a zasnovana je na veoma slobodnom variranju početnog materijala. Današnji tempo života i stalna tenzija oko nas, izgleda da su u velikoj meri potrošili naše strpljenje, tako da je lako uočljiva opšta tendencija ka kraćim kompozicijama, ponekad trajanja od čak samo jednog minuta! Pošto i ja sam nemam više dovoljno strpljenja da slušam preduge kompozicije, u ovom trenutku sam se i kao autor okrenuo kraćim formama. Rezultat takvog raspoloženja je serija kratkih kompozicija (u trajanju od 3–4 minuta) pod zajedničkim nazivom Medial. Ove kratke kompozicije, za različite soliste ili male sastave, nastale su u mojoj trećoj stvaralačkoj fazi koja je započela 2010. godine. One mogu da budu
izvedene pojedinačno, a mogu biti kombinovane u okviru malih ciklusa (Medial 623. Medial 745…). Medial 6 sadrži lako prepoznatljive osobine moga stvaralaštva, a to su pre svega repetitivnost i procesualnost, ali u jednom još komunikativnijem vidu u odnosu na moja dela iz ranijih perioda. Moja saradnja sa Uli Geteom i ansamblom in process započela je još pre petnaest godina tako da su oni ovu kompoziciju izveli u Nemačkoj već više puta.