Dragana Jovanović

Dragana Jovanović (1963, Srbija) završila јe srednju muzičku školu Josip Slavenski, instrumentalni i teoretski odsek. Diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hof­mana. Magistarske studije na istom fakultetu završila je u klasi prof. Srđana Hofmana i Milana Mihajlovića, a doktorske studije pod mentorstvom prof. S. Hofmana, sa umetničkim projektom pod nazivom Јurijev krug – teleportacijska svita za kamerni ansambl i elektroniku.

Brojna su izvođenja njenih kompozicija u Srbiji, ali i u Evropi, SAD, Kanadi i Južnoj Americi. Dragana Jovanović deluje na polјu primenjene muzike i multimedija, bavi se i producentskim radom. Dobitnica je više nagrada i priznanja. Učestvovala je na internacionalnim takmičenjima kompozicije u svojstvu člana žirija. Zaposlena je na Fakultetu muzičke umetnosti na Katedri za kompoziciju kao redovni profesor.

O delu

Kompozicija Falcon je inspirisana izvođenjem Rukoveti Stevana Mokranjca u aranžmanu za kvartet kontrabasa, te je i forma dela Falcon u mnogome pratila sličan princip.