Mikele Del Prete

Mikele Del Prete (1974, Italy) je doktorirao filozofiju 2005. godine na Freie Universität Berlin. Studirao je violu da gamba u klasi Naneke Šap u Veroni i diplomirao iz oblasti elektonske muzike u Veneciji (prof. Alvize Vidolin); takođe, diplomirao je kompoziciju u Gracu (prof. Beat Furer) i usavršavao se kod Đakoma Manzonija u Fjezoli. Učestvovao je na konferencijama i dela su mu izvođena u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Sa Pjerluiđijem Bilonom je organizovao dve konferencije u Palermu i Veneciji. Izvodio je svoja elektroakustička dela u složenom spacijalnom razmeštaju u Gracu (IEM), Madridu (Auditorium Museo Reina Sofía), Čatnamu (Historic Dockyards) i Mančesteru (Mantis). Radi sa tekstovima Roberta Bačete i sarađuje sa video umetnikom Igorom Imhofom. Godine 2019. dobio je pohvalu na Međunarodnom takmičenju iz kompozicije Šest istorijskih orgulja u Mafri, a 2020. bio je jedan od pobednika konkursa Wien Modern za nova dela napisana za istorijske orgulje. Trenutno sprovodi doktorsko umetničko istraživanje na Univerzitetu u Lajdenu i Orpheus Institutu u Gentu na temu Komponovanje za orgulje i elektroniku: prostori i prakse. Predaje estetiku na Akademiji lepih umetnosti u Veneciji.

O delu

Ovo delo je komponovano kao umetničko istraživanje pedala jednih specifičnih orgulja, napravljenih 1822. godine: to su orgulje Carlen-Walpen u crkvi San Gaudencio u Bačenu (Italija). Ovaj instrument je vrlo idiomatičan: sagradili su ga graditelji orgulja Valisove škole u italijanskom planinskom selu lociranom u neposrednoj blizini važnog prolaza između Švajcarske i Italije; zbog toga ima veoma dragocen zvučni identitet – veoma originalnu sintezu južnonemačkih, francuskih i italijanskih elemenata. U kompoziciji CONTERpasso četiri kontrabasa, kao jedan hipermimetički zvučni organizam, ispituju jedan orguljski registar, CONTERpasso 16’ (od koga je preuzeto ime kompozicije), zatim, Supasso 8’,  Cornet dekonstruisan u dva registra, i napokon Pedal-Trumpet 8’. Ovo delo inauguriše niz kompozicija koje se tematski obraćaju ideji rada sa zvučnim karakteristikama orgulja ali bez prisustva samog instrumenta.

Ovo delo je komponovano za 30. Međunarodnu tribinu kompozitora u Beo­gradu.