Ijan Vilson

Ijan Vilson (Ian Wilson; 1964, Severna Irska) je napisao više od 200 kompozicija, uključujući opere, koncerte, dvadeset gudačkih kvarteta, orkestarsku i kamernu muziku, kao i multimedijalna dela. Vilsonove kompozicije izvođene su i emitovane na šest kontinenata i predstavljene su na festivalima kao što su Bi-Bi-Si Proms, Venecijansko bijenale, Aj-Es-Si-Em Svetski dani muzike i u dvoranama kao što su njujorški Karnegi Hol, londonski Rojal Albert Hol i Vigmor Hol, amsterdamski Koncertgebau, bečki Muzikferajn i tokijski Santori Hol. Godine 1991. Vilson je osvojio nagradu na festivalu Ultima u Oslu za orkestarsku kompoziciju Running, Thinking, Finding, a 1992. dobio je nagradu „Macaulay Fellowship” Umetničkog saveta Irske. Godine 1998. izabran je za člana Saveza kreativnih umetnika Irske, Esdana (Aosdána), a poslednjih godina bio je takođe profesor-istraživač u Odboru za istraživanje umetnosti i humanističkih nauka (Arts and Humanities Research Board) Univerziteta u Alsteru, na post-doktorskom istraživanju u okviru konzorcijuma An Foras Feasa na institutu za tehnologiju u Dandoku u Irskoj, te kompozitor-saradnik ansambla Kamerata Pacifika iz Kalifornije i Alster orkestra. Bio je umetnički direktor Festivala nove muzike u Slajgou od 2003. do 2011. godine.

Preko pedeset Vilsonovih kompozicija dostupne su na komercijalnim izdanjima Farpoint, Diatribe, Riverrun, Black Box, Timbre, Guild, Meridian i Chandos. Njegove partiture objavili su Ricordi iz Londona i Universal Edition. Vebsajt: www.ianwilson.ie

O delu

Posvećeno takozvanim liderima i ljudima koji imaju moć bilo gde u svetu, koji povlađuju svojim sopstvenim željama, dogmama, džepovima, malobrojnim obožavaocima ili finansijerima, umesto da služe dobru.

Vi ćete nas upropastiti

Kompozicija The emptiness of the ever-expanding universe cannot compare to the void where your heart should be (Praznina stalno narastajućeg univerzuma ne može se uporediti sa rupom gde bi vaše srce trebalo da bude) za mali ansambl (2018) nastala je kao porudžbina ansambla Hard Rain SoloistEnsemble iz Belfasta, koji je premijerno izveo. Delo izražava muzikom prazninu izvesnih političkih obećanja i želja putem skromnih melodijskih i harmonskih sredstava. Komponovana je za alt flautu, bas klarinet, klavir, violinu i violončelo, uz dodatak muzičkih kutija za sve, kao i instrumenta e-bow, udaraljki za pijanistu, analognog radija i rezonatora.