Igor Andrić

Igor Andrić (1996), rođen je u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju muzičku školu. 2014. godine upisuje studije kompozicije u klasi akademika prof. Isidore Žebeljan. Trenutno je student druge godine doktorskih akademskih studija. Dobitnik je nagrade za studenta generacije 2018. godine. Njegove kompozicije su izvođene širom zemlje i u inostranstvu (Hong-Kong, Kipar, Francuska, Nemačka, Bugarska, Makedonija, Rusija) 2018. godine je sa kompozicijom „Klavirski trio“ bio među finalistima takmičenja „IC2018“ u Hong Kongu. Godine 2019. je sa kompozicijom „Raskovani Prometej“ izabran u okviru konkursa orkestra RTS-a. Sa ovom kompozicijom se predstavio i nemačkoj publici (Hamburg, TONALi Saal, februar 2020), zajedno sa violinistom Dušanom Joksićem, sa kojim je idejno učestvovao u stvaranju muzičko-dramskog projekta „Prometheus 4.0“, u okviru koga je kompozicija izvedena. Ovom prilikom, reditelj je bio Simon Hastreiter. Od 2021. godine njegova dela (notna izdanja) štampa Universal Edition (Beč, Austrija).

O delu

Klavirski trio br. 2 je kompozicija nastala pod velikim uticajem ritmičkog i melodijskog nasleđa tradicionalne muzike Balkana. Delo je trostavačno, te u prvom i trećem stavu preovladava ritmička raznovrsnost i promenljivost, dok je drugi (lagani) stav pretežno fokusiran na raznovrstan harmonsko-melodijski tok. Kompozicija je nastala kao porudžbina ansambla „Beogradski trio“, a završena je 2020. godine.