Andreja Andrić

Andreja Andrić (1973) je srpski kompozitor i programer koji trenutno živi u Orhusu u Danskoj. Gaji veliko interesovanje za osnovne elemente muzike: čiste intervale, tonove, boje, trajanja. Voli da istražuje matematičke procese i slučaj. Doktorirao je Muzičku informatiku na Državnom Univerzitetu u Milanu (Italija) i koristi kompjutersko programiranje kao glavno sredstvo umetničkog izraza, sa ciljem otkrivanja netaknutih, dinamičnih i kompleksnih zvučnih svetova. Pionir simfonije za solo pametni telefon kao muzičkog žanra, i resitala na pametnom telefonu kao koncertne prakse. Njegovi radovi su predstavljeni na brojnim internacionalnimn festivalima za muziku i nove medije, među kojima su Svetski Dani Muzike (Tallinn, Estonia, 2019) i Festival Futura (Crest, Francuska, 2018).

O delu

Meditacije su ciklus muzičkih kompozicija inspirisanih japanskim Zen vrtovima. Kao i kod samih vrtova, muzika teži da bude u skladu sa intimnom suštinom i delovanjem prirode, a ne da oponaša njen izgled. Dela takođe teže da posluže kao sredstvo za meditaciju za slušaoce i za izvođače. Svako od dela iz ovog ciklusa može da traje proizvoljno dugo. Zapis muzike se sastoji od više stotina kratkih poetskih sastava koji detaljno opisuju muziku, ali istovremeno i ostavljaju značajan prostor za kreativnu interpretaciju.