Miloš Zatkalik

Miloš Zatkalik (1959), kompozitor i muzički teoretičar, studirao je kompoziciju na Fa­kul­tetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Vasilija Mokranjca i Rajka Maksi­mo­vića. Usavršavao se na studijskim boravci­ma u SAD i Engleskoj.

Deluje kao redovni profesor muzičke teo­rije na Katedri za kompoziciju Fakulteta mu­zič­ke umetnosti. Predavao je i na Akademiji umetnosti u Banjaluci. Držao predavanja po pozivu u Kanadi, Norveškoj, SAD, Sloveniji, Nemačkoj i Australiji.

Važnija dela: simfonijska: Minas Tirit; What’s He to Hecuba; O Saralindi, Xinguu i vojvodi koga je progutao Golem – bajka za veliki orkestar, kamerna: Pesma ludaka iz Čua, Izgubljeni fragmenti II, I kao da ničeg nije bilo, Naizgled bezazlena igra, Buka u unutrašnjoj tišini; kamerni orkestar: Izgubljeni fragmenti, Dum incerta petimus; solistička (flauta, viola, violončelo, klavir); solo pesme. Dela izvođena u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Španija, Rusija, Kanada, SAD).

Kao teoretičar učestvovao na velikom broju naučnih skupova. Radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu, uključujući i knjigu o posttonalnoj prolongaciji. Posebne oblasti interesovanja: veza muzike i književnosti/lingvistike; analiza muzike XX veka; psihoanalitičke osnove muzičke analize. Autor je i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi.

Ranije dugogodišnji član Upravnog odbora Udruženja kompozitora Srbije, član žirija Mokranjčeve nagrade i predstavnik Udruženja u Evrospkoj alijansi kompozitora.

Diplomirao takođe engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavio se stručnim prevođenjem.

O delu

Neki događaj slutim iza svih granica i pokreta

Kreće se, menja se – kako bi i moglo drukčije? – ali preovlađujuća Klangfarben orijentacija ne pogoduje razaznavanju događaja. Događaju smo blizu tek na kraju, kad nešto poput motiva ipak izroni iz mase zvuka. Dotle možemo samo naslućivati.