Vladica Mikićević

Vladica Mikićević (1994, Srbija) završila je osnovne i master studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi red. prof. Tatjane Milošević Mijanović, gde trenutno pohađa Doktorske akademske studije kompozicije i radi kao istraživač-saradnik. Takođe je završila osnovne i master studije na Odseku za muzičku pedagogiju FMU. Usavršavala se na značajnim evropskim kursevima i osvojila je nagrade na konkursima kao što su Takmičenje kompozitora Antonjin Dvoržak (Prag), IMPULS Akademija (Grac), Muzički bijenale Zagreb, reMusik (Sant Petersburg), Letnja akademija Composers + (Druškinjikai) itd. Sarađivala je sa renomiranim kompozitorima kao što su Mark Andre, Izabel Mundri, Pjerluiđi Bilone, Ivo Medek, Juri Kasparov. Kompozicije su joj izvedene u zemlji i inostranstvu na festivalima i koncertima: KoMA; FESTUM; Letnja umetnička škola; KozArs; Rossi fest; Miris stvaranja; 50. Beogradski sutoni; Fête de la Musique, Maternja melodija. Vladica Mikićević je inicijator i organizator projekta Miris stvaranja kojim se ujedinjuje i promoviše muzika mladih kompozitora iz Srbije i Republike Srpske. Godine 2017. bila je jedan od tri učesnika koji su pisali rad „Escalator to Parnassus“ kojim je prikazan uticaj starogrčke i vizantijske muzike na stvaralaštvo srpskih kompozitora XX i XXI I predstavljen na Međunarodnoj muzikološkoj konferenciji Modus-Modi-Modality u Nikoziji. Nastupa kao pijanista i dirigent svojih i tuđih dela i aktivno piše muziku za pozorište. Član je UKS-a i Sokoja.

O delu

Delo Sparkling Dark (2022) za električnu violu, nastalo je kao porudžbina violiste Rastka Popovića. Kompozicija je inspirisana svetlom zvezda koje titrajući stvaraju određene svetlosne varijacije koje se prenose na muzički konstruktivni postupak kroz realizaciju ideje o statičnosti i pokretu. Ova ideja se najviše ispoljava kroz melodijski, harmonski i ritmički aspekt, pomerajući muzičku zamisao na viši ili niži registar, u zavisnosti od snage i količine svetlosti koje se ispoljavaju. Delo je posvećeno mojoj baki Radmili Mikićević čija me neiscrpna energija i svetlost zauvek prate.