Eliot Delafos

Eliot Delafos (Francuska) je kompozitor i sound art stvaralac koji živi i radi u Briselu. Veoma je zainteresovan za interakcije između elektroakustičnih i instrumentalnih zvučanja i dvosmislenost koja može da postoji na granici ovih svetova. Njegovo iskustvo u oblasti elektronske muzike nadahnjuje njegov rad u oblasti akustične muzike, i obratno.

Studirao je kompoziciju u klasi Kloda Ledua, kao i Primenjenu i interaktivnu muziku u klasama Denisa Pusera i Žan-Lika Fafšona na Kraljevskom konzervatorijumu u Monsu.

Njegove kompozicije su izvodili različiti ansambli na međunarodnoj sceni.

Osvojio je nagradu Centra Anri Puser 2018. i nagradu Andre Suri (Forum kompozitora) 2021. godine.

Trenutno priprema dve premijere u okviru Ars Musica.

Još jedan aspekt njegovog rada čine partiture za nekoliko kratkih filmova, plesnih i pozorišnih predstava.

Takođe radi na muzičkim instalacijama i performansima, u saradnji sa drugim kompozitorima. Član je eksperimentalnog elektronskog dua MNPL sa Andreom Tonero, pijanistkinjom, improvizatorkom i performerkom.

O delu

Razmišljajući o ansamblu ne kao o grupi od pet izvođača, već kao o metainstrumentu koji može da ponudi izvesne kolorističke mogućnosti, pokušao sam da istražim muzičke objekte koji su mi se svideli.

Prvi deo se fokusira uglavnom na homoritmiju. Ograničio sam se na zvučnu paletu šumova, iz koje se izdvaja tek nekoliko tonskih visina. Ovaj odsek sam zamislio kao katarzični ples, nervozan, gotovo primitivan. U drugom delu želeo sam da istražim odnos između mikrointervala i harmonije, pišući na način koji više odgovara pojedinim instrumentima. Koristeći modalnu osnovu obogaćenu mikrointervalima, pokušao sam da stvorim osećaj istovremeno poznatog i jedinstvenog.

Ova dva odseka su kontrastna, pri čemu je drugi zasnovan na složenoj polimetriji u deonici klavira. Monodijski instrumenti rezoniraju u inverziji, osvetljavajući fragmente kontrapunkta. Iako je ovaj odsek u većoj meri meditativan, zamislio sam ga kao ‘drugu stranu novčića’, kao još jedan aspekt repetitivnosti koja takođe vodi u stanje transa.