Džijun Čang

Kompozitorka i pijanistkinja Džijun Čang (1982, Južna Koreja) osvojila je brojna priznanja i nagrade za svoje stvaralaštvo, koje je često prisutno na festivalima i koncertima u Aziji, Evropi i SAD. Trenutno živi i radi u Sijetlu, gde predaje kompoziciju i muzičku teoriju na Centralnom univerzitetu u Vašingtonu. Trenutno se u svom kompozitorskom radu interesuje za spajanje uticaja različitih kultura. Njen sopstveni identitet imigrantkinje iz Koreje utiče u velikoj meri na njeno stvaralaštvo. Posedovanje dve različite kulturne perspektive, korejske i američke, omogućava joj da, sa tačke gledišta jedne kulture, sagledava drugu kao obilno izvorište kreativnosti. Stoga, ona u svom kompozitorskom radu prirodno kombinuje obe kulture; međutim, kompozicije Čanove se ne ograničavaju na fuziju korejske i klasične muzike. Dok se u najvećoj meri inspiriše kulturom Istočne Azije, drugi izvori inspiracije potiču iz različitih muzičkih poetika i žanrova kao što su savremena klasična muzika, K-Pop, džez, muzičko pozorište, hip-hop, ulična muzika i world music. Jezici, strukture, boje i rečnici ovih različitih muzičkih pravaca proširili su njenu muzičku paletu, što joj olakšava komunikaciju sa različitim slojevima publike.

O delu

Kompozicija Freestyle Battle for Clarinet, Violin, Cello, and Piano komponovana je 2021. godine. Jednoga dana, posmatrala sam plesnu ’borbu’ brejkdensera i bila sam zadivljena njihovim pokretima. Takođe me fasciniralo to što je nastup brejkdensera veoma sličan onome što muzičari rade u kamernoj muzici. Baš kao i mi, brejkdenseri se igraju različitim teksturama. Unison, solo nastup, polifonija, kanon, kadenca, različite tehnike, veština – praktično, sve što čujemo u kamernoj muzici, pronalazimo i u njihovom plesu. Stoga sam odlučila da komponujem delo koje crpe uticaje iz ulične kulture brejkdensa, u pokušaju da stvori analogni muzički rečnik koji bi odslikavao gestove, ritmove i ekspresivnu telesnost ove umetničke forme. Tokom odvijanja komada, slušaoci će moći da čuju muzičku reinterpretaciju i preosmišljavanje pokreta iz brejkdensa kao što su ’toprok’ (plesanje u stojećem položaju), ’downrock’ (pokreti na tlu), akrobatski elementi i ’zamrznute’ poze.