Božo Banović

Božo Banović (1963, Srbija) završio je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a studirao je u klasama Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića. Autor je više desetina kamernih, orkestarskih i vokalnih kompozicija. Osim na raznim festivalima u Srbiji (Tribina kompozitora, Obzorja na Tisi u Novom Bečeju i drugo), dela su mu izvođena u više evropskih zemalja, Južnoafričkoj Republici, Australiji i SAD. Bavi se pedagoškim radom i nastupa kao klavirski saradnik.

O delu

Kompozicija Drugi jesenji mesec za fagot i klavir, op. 59 napisana je tokom jeseni 2021. godine i inspirisana je vedrinom događaja koji su od nas nezavisni, a koji bi uskoro mogli nestati.