Svetlana Maksimović

Svetlana Maksimović (1948, Srbija) školovala se u Beogradu, gde je završila studije kompozicije u klasi akademika Vasilija Mokranjca. Po završetku studija predavala je kontrapunkt i harmoniju u muzičkoj školi Stanković, do jeseni 1993. godine. Doktorirala u Torontu, februara 2006. godine. U Torontu nastavila da se bavi pedagoškim i kompozitorskim ra­dom.

Autorka je muzike solo instrumente, više dela kamerne muzike za formalne i neformalne sastave, kao i nekoliko ostvarenja za simfonijski orkestar. U poslednjih par godina premijerno su izvedene njene kompozicije Refleksije, juna 2019, i Vitezi muzike, 2021. godine. Većinu njenih dela izvodili su ili snimili priznati izvođači sa srpske i kanadske muzičke scene.

O delu

Obično na događaje tokom života ne reagujemo direktno, bar ne u muzici, osim ako je naručena ili “primenjena”.

Ovoga puta je drugačije sa jednostavnom muzikom za klavir, naslovljenom Između meseca i opustelog predela, a napisanom u leto 2021. Te godine u januaru provela sam 17 dana u bolnici, usled epidemije COVID-a. Ni sasvim lak ni previse težak oblik, ali dovoljan za bolnički tretman. Mnogo ljudi, i pre i posle tog vremena, razboljevalo se pa i napuštalo svet. Iscrpljenost i ravnodušnost, stalna, prate mnoge dane po završenom lečenju. Tek u toku leta uspelo mi je da “procedim” neke misli o tom stanju, kroz klavir.

Vrlo neobično stanje, verujem poznato i drugim ljudima. Potrošena vitalnost, i kakav osećaj! I kakav utisak opšte opustelosti kao ishod mogućih produženih stanja.