Ugo Rajmondi

Ugo Rajmondi (Italija) diplomirao je klavir na Konzevatorijumu Nicola Sala i kompoziciju na Konzervatorijumu San Pietro a Majella. Tokom poslednjih nekoliko godina učestvovao je na više takmičenja kompozitora u Italiji i inostranstvu i osvojio nekoliko nagrada, među kojima su: Prva nagrada i posebna pohvala na 1. takmičenju kompozitora Città di Albenga; Prve nagrade na 18. i 21. nacionalnom takmičenju Mandanici; Prva nagrada na 5. takmičenju A. Falconio; Prva nagrada na Međunarodnom takmičenju kompozitora Konzervatorijuma Franz Schubert u Beču, 2020. godine (u 4. kategoriji); Prva nagrada na 27. Međunarodnom muzičkom takmičenju u Kortemilji (u kategoriji B); Prva nagrada na CMC International composition competition 2020 u Atlanti (SAD); Prva nagrada na MaestrosVision Awards 2022 (Kina); Treća nagrada na 3. Međunarodnom takmičenju kompozitora New Music Generation 2021 (Kazakhstan). Njegova muzika se izvodi u Italiji, Nemačkoj, Iranu, Norveškoj i SAD.

O delu

Kompozicija Il culto del dio Fujin opisuje molitvu hodočasnika na planini. On se moli Fudžinu, japanskom bogu vetra. Komad započinje nekolikim asocijacijama na element vetra, kroz koji može da se čuje glas boga Fu­džina. Kada se vetrovi smire, hodočasnik počinje sa svojom molitvom, a Fudžin mu odgovara melodijskim fragmentom ranijeg hodočasnikovog iskaza. Čovek postaje odvažniji i pokušava da se više približi bogu, uveren u to da je uspeo da ga smilostivi. Fudžin ga odbija! Vetrovi se vraćaju, a među njima i glas boga, bešnji nego ranije. Druga moltiva se postepeno transformiše u novi kovitlac, koji stavlja čoveka na iskušenje. Fudžin je konačno uveren u iskrenost čovekove duše i pristaje da mu se pridruži u slavlju. Komad se završava manifestacijom Fudžinovog glasa, i on odvodi hodočasnika na njegovo konačno odredište.