Mej-Fang Lin

Mej-Fang Lin (1973, Tajvan) diplomirala je na Nacionalnom univerzitetu Tajvana, magistrirala kompoziciju u SAD na Univerzitetu Ilinoisa u Urbani-Šampanj, a doktorirala na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. Takođe je provela tri godine u Parizu, gde se usavršavala kod kompozitora Filipa Lerua i završila intenzivni jednogodišnji kurs kompjuterske muzike na IRCAM-u. Za svoju muziku Mej-Fang Lin je osvojila brojne nagrade i priznanja na međunarodnim takmičenjima kompozitora u SAD, Francuskoj, Italiji, Engleskoj, Argentini, Grčkoj, Južnoj Koreji i na Tajvanu. Njena muzika je izvođena i emitovana u više od trideset zemalja širom sveta. Lin je deset godina predavala u SAD, na Univerzitetu Ilinoisa u Urbani-Šampanj i na Teksaškom tehničkom univerzitetu, da bi se potom vratila na Tajvan kao vanredni profesor kompozicije na Nacionalnom univerzitetu umetnosti Tajvana, gde i danas predaje.