Igor Andrić

Igor Andrić (1996) godine 2014. upisuje studije kompozicije u klasi Isidore Žebeljan na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Trenutno je student doktorskih akademskih studija na istom fakultetu, na kome je takođe angažovan kao asistent na katedri za kompoziciju. Njegova muzika je izvođena širom zemlje, ali i u Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, Bugarskoj, Italiji, Hong Kongu, na Kipru. Svitu za harmoniku Taraf de Haidouks poručio je akordeonista Goran Steva­nović, koji je delo premijerno izveo u Bremenu (Nemačka). Andrićev Klavirski trio br. 1 ušao je u finale takmičenja Intimacy of Creativity 2019 u Hong Kongu. Godine 2020. piše kompoziciju Parhelij za violončelistu Nemanju Stankovića i njegovo CD izdanje Tragovi. Od marta 2021. godine štićenik je bečke izdavačke kuće Universal Edition, koja izdaje sva njegova dela. Pobednik je takmičenja Composer Slam, koje je organizovano od strane ansambla Orchester im Treppenhaus 2022. godine u Hanoveru (Nemačka).

O kompoziciji

Mozaik za gudački kvartet je kompozicija koja je nastala kao porudžbina Leskovačkog kulturnog centra, a za festival Strings, na kome je premijerno izvedena 2022. godine. Sam naziv kvarteta sugeriše mozaičnost čitave forme i odabira muzičkog materijala, te su ove dve muzičke komponente zavisne jedna od druge. Ovaj kompozicioni princip je sproveden u oba stava kvarteta.