Milana Stojadinović-Milić

Milana Stojadinović-Milić autor je nekolicine orkestarskih dela (Mimikrija, Aurora borealis-simfonijska slika, Duo simboliko…), velikog broja kompozicija kamerne muzike za različite instrumentalne i vokalno-instrumentalne sastave (Neoromantiko 2, Suze, Glas monahinje, Čudotvorna kolajna, Desankin dip­tih…), solističkih i horskih kompozicija. Dela su joj premijerno i višestruko reprizno izvođena u zemlji i inostranstvu, trajno snim­ljena i izdata u više tematskih izdanja i antologija. Sarađivala je sa eminentnim domaćim i inostranim solistima i dirigentima, simfonijskim orkestrima i kamernim ansamblima. Dobitnik je niza priznanja za kompoziciono stvaralaštvo. Diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (u klasi Aleksandra Obra­dovića), gde je i zaposlena na Katedri za kompoziciju kao redovni profesor kompozicionotehničkih disciplina.

O kompoziciji

Sonatica in N je u potpunosti i svakim svojim atomom odsjaj umetničke ličnosti i karaktera pijanistkinje Nataše Mitrović, kojoj je ne samo posvećena, već je na njen ljubazni podsticaj i nastala i premijerno izvedena 2022. godine. Dakle, pošto je komponovana sasvim i „u milimetar” po njenoj meri – kazati par napomena o ovoj muzici bilo bi isto kao i ukratko opisati Natašu… pokušaću: romantičarski rapsodična, mozaična, lirična, vedra i usplahirena, a opet, pomalo i setna i na momente tužna, čista i nepretenciozna, snažno kontrastna, detinjasta i leptirasta, ali i veoma – veoma ozbiljna…