Robin Hej

Irsko-britanski kompozitor Robin Hej radi u internacio­nalnim okvirima sa vodećim orkestrima, ansamblima i solistima. O Heju je rečeno, između ostalog, da poseduje „idiomatski i jedinstven kompozitorski pristup, spajajući stilove [...] u maniru koji je autentičan, iskren, stvaran” (What is Metamodern? Journal). Hejovo stvaralaštvo uključuje dela za orkestar SLEEPTALKER (nominacija za Ivor Novello Award) i Grin (dobitnik Ivor Novello Award 2020), komponovana za Londonski filharmonijski orkestar, odnosno orkestar Britten Sinfonia; dela za ansamble AESOP 2 (nominacija za Ivor Novello) i FILTH za Orchester im Treppenhaus, koncert za četiri trombona THE DREAMERS, napisan za Aldeburgh Festival, i delo In Feyre Foreste za kvintet blok flauta, koje mu je donelo nagradu British Composer Award.

O kompoziciji

No One [Niko], za harfu
Niko:
Apsolutno niko:
Bukvalno niko živ:
Niti jedna ovca:
Niti jedan kiklop:
Ni Polifem:
Ni Odisej:
Niti njegova posada:
Niti Homer:
Niko:
Ja: